Jdi na obsah Jdi na menu
 


VŠEOBECNÉ POKYNY

 

Automotodrom Brno organizuje jízdy veřejnosti pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet své řidičské umění na bezpečné dráze brněnského okruhu. Nejsou určeny primárně pro jezdce s licencí a/nebo závodní stroje. Jezdci s licencí se mohou zúčastnit, ale musí dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti, protože po dráze se pohybují jezdci s rozdílnou výkonností jak svojí, tak strojů (od okruhových speciálů pro cestovní endura a choppery).

Automotodrom Brno při jízdách veřejnosti zajišťuje potřebné základní zabezpečení, které se skládá z dispečinku okruhu, traťových komisařů, lékařského personálu a hasičů. Všechny prvky zabezpečení jsou po dobu jízd veřejnosti v pohotovosti a mají jasně rozdělené role. Hlavním úkolem je poskytnout co nejrychlejší pomoc v případě havárie či jiného nebezpečí, které by mohlo ohrozit účastníky jízd veřejnosti.

Při jízdě po okruhu je třeba v zájmu zachování maximální bezpečnosti dodržovat některá základní pravidla bezpečné jízdy po okruhu. Zde je základní desatero, jehož dodržování vám zajistí bezpečný návrat z okruhu domů:

 

 

 

 

1. Při vjezdu na dráhu nesmíte ohrozit ostatní. Na dráhu vjíždějte tak, abyste nekřížili dráhu jezdcům, kteří již jedou po okruhu obvykle mnohem vyšší rychlostí než vy. Jejich možnosti při vyhýbání jsou omezené. Platí jednoduché pravidlo – držte se vpravo.

2. Začněte pomalu. Obětujte jedno až dvě kola na začátku na zahřátí pneumatik vašeho motocyklu a nesnažte se ihned lámat osobní rekordy. Bez zahřátých pneumatik bude mít vaše rychlá jízda ještě rychlejší konec.

3. Sledujte dění na dráze před sebou a zapomeňte na zpětná zrcátka (nejlepší je zrcátka sklopit či odmontovat). Co se děje za vámi vás nezajímá, to sledují ti za vámi. Snažte se jet tak, abyste pro ně byl co nejvíce čitelný. To znamená…

4. Držte zvolenou stopu (i když není ideální) a neprovádějte náhlé a nečekané změny směru jízdy. Můžete tím ohrozit rychlejší jezdce, kteří jedou za vámi, snaží se odhadnout vaši stopu a nejsou připraveni reagovat na náhlé změny směru vaší jízdy.

5. Na rovinkách se snažte držet rychlost a neohrožujte za vámi jedoucí jezdce nečekaným bezdůvodným zpomalením.

6. Čili jak v zatáčkách, tak na rovinkách jeďte plynule a předvídatelně. Na rychlosti nezáleží. Pomalý jezdec, který jede plynule je méně nebezpečný pro ostatní než nevyzpytatelný střelec často měnící styl jízdy.

7. V případě, že vás postihne nehoda nebo technická závada, tak nezůstávejte na dráze nebo ve výjezdové zóně, ale co nejrychleji opusťte dráhu či výjezdovou zónu a odejděte i s motorkou za svodidla. Odvoz nepojízdného stroje zajistí obsluha okruhu!!!

8. Zastavení na dráze je přísně zakázáno. Ohrožujete tím ostatní jezdce. Zastavení není dovoleno ani v případě, že vidíte zraněného jezdce či chcete pomoci s odstraněním havarovaného stroje. Tyto činnosti zajišťuje lékařská služba a obsluha automotodromu a jsou koordinovány přímo z dispečinku, který sleduje pomocí kamerového systému dění na dráze.

9. Věnujte maximální pozornost vlajkové signalizaci traťových komisařů a zapamatujte si význam základních vlajek. Řiďte se pokyny a příkazy traťových komisařů. Vlajková signalizace je jediným prostředkem mezi traťovými komisaři a jezdci, proto průběžně sledujte stanoviště komisařů podél trati.

10. K jízdě slouží pouze závodní dráha. Ostatní komunikace v areálu mají svá pravidla pro pohyb osob a platí na nich pravidla pro provoz na silničních komunikacích. Maximální povolená rychlost je 20 km/h. Pohybujte se pouze ve veřejných zónách areálu a pokud není výslovně povoleno je přístup do prostoru za boxy zakázán.

 

 

 

Vždy si důkladně si přečtěte zásady pro provoz které podepisujete a řiďte se jimi  !!!

 

 

              ONLINE KAMERA              www.automotodrombrno.cz/       

 

 

VLAJKY - význam

 

   
rot.gif (3344 Byte)   Červená vlajka:
Jestliže je závod nebo trénink přerušen, musí být máváno červenou vlajkou na všech postech traťových komisařů a červená světla kolem trati musí být rozsvícena. Jezdci se musí pomalým tempem vrátit do boxů.
 
blau.gif (3128 Byte) Modrá vlajka:
Je ukazována v pohybu pomalejšímu jezdci, který je blízko předjetí rychlejším jezdcem. Pomalejší jezdec nesmí překážet rychlejšímu jezdci.
Během tréninku, příslušný jezdec musí zůstat ve své linii a postupně zpomalit aby umožnil rychlejšímu jezdci ho předjet.
Během závodu, příslušný jezdec musí umožnit následujícímu jezdci (jezdcům) předjetí při první příležitosti.
 
gelb.gif (2720 Byte) Žlutá vlajka:

Signalizuje nebezpečí ve předu nebo blízko trati. Musí s ní být máváno nejméně na dvou stanovištích traťových komisařů před nebezpečím. Jezdci musí zpomalit a být připraveni zastavit. Předjíždění je zakázáno až k místu, kde je vyvěšena zelená vlajka, výjimka je o moc pomalejší jezdec.
  • Jakékoliv porušení tohoto pravidla během tréninku bude mít za následek zrušení času kola, během kterého k porušení došlo.
  • Jakékoliv porušení tohoto pravidla během závodu bude potrestáno „RIDE TROUGH“ penalizací.
  • V obou případech smí být uloženy další tresty (jako třeba uložit pokutu).
  • Jestliže si ihned po předjetí jezdec uvědomí, že porušil pravidlo, musí zvednout ruku a nechat se předjet jezd(cem)ci, které předstihnul. V takovém případě nebude trest uložen.
gruen.gif (3375 Byte) Zelená vlajka:
Trať je volná.
Tato vlajka musí být vystavena bez pohybu na každém stanovišti traťových komisařů v prvním kole každého tréninku a ve warm-upu, v seznamovacím kole a v zahřívacím kole.
Tato vlajka musí být vystavena bez pohybu na stanovišti traťových komisařů následujícím bezprostředně po incidentu, který si vyžádal použití jedné nebo více žlutých vlajek.
Touto vlajkou musí mávat startér signalizující start do zahřívacího kola.
 
black1.gif (3543 Byte) Černá vlajka se startovním číslem:
Vyvěšuje se bez pohybu na všech stanovištích společně se startovním číslem. Diskvalifikace jezdce (vyloučení ze závodu). Jezdec musí zajet do boxů na konci probíhajícího kola a nesmí znovu odstartovat. Tato vlajka musí být použita až poté co byl informován jezdcův tým.
 
weiss.gif (2847 Byte) Bílá vlajka:
Na trati je pomalu se pohybující vozidlo, ambulance nebo podobné vozidlo. Vlajka je ukazována na dvou stanovištích traťových komisařů dopředu před vozidlem a signalizuje, že jezdec se setká s tímto vozidlem v tomto nebo příštím úseku trati. Jezdcům je zakázáno předjíždět jiného jezdce během vyvěšení bílé vlajky, výjimkou je o hodně pomalejší jezdec a než předjel vozidlo. Předjíždění pomalu jedoucího vozidla je povoleno. Jakmile takové vozidlo zastaví na trati, musí zůstat vyvěšeny bílé vlajky a k nim musí být vystaveny ještě žluté vlajky.
 
black2.gif (3152 Byte) Černá vlajka s oranžovým kruhem (ø 40 cm):
Tato vlajka spolu se startovním číslem jezdce značí mechanickou závadu na jeho stroji (např. unikající olej apod.), která může ohrozit jiné jezdce. Jezdec musí okamžitě opustit trať.
 
rot2.gif (3813 Byte) Žluto červená pruhovaná vlajka:
Snížená přilnavost trati (na trati je voda, olej, hlína apod.). Je ukazována bez pohybu.
 
weiss.gif (2847 Byte) Bílá vlajka s diagonálním červeným křížem:
Kapky deště v této části trati. Tato vlajka musí být ukazována bez pohybu na stanovištích traťových komisařů.
startflagge.gif (4188 Byte) Šachovnicová vlajka:
Mávání touto vlajkou na cílové čáře v úrovni trati značí konec závodu nebo tréninku.
Šachovnicovou vlajkou musí být máváno současně s modrou vlajkou vystavenou bez pohybu na cílové čáře v úrovni trati jestliže jezdec (jezdci) projíždějí těsně před vedoucím jezdcem během posledního kola před cílovou čarou.

 

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář